Cen Ailesi ve Girit Türkleri

Cen ailesinin kökleri 188O yıllarında Girit’ten Side’ye göç eden Girit Türklerine dayanmaktadır.

Girit Türkleri, Girit adasının Osmanlı Devleti yönetiminde kaldığı 1645-1908 döneminde meydana gelen Türk göçlerinden, ada halkı içinde ihtida (İslamiyet’i kabul) sürecinden ve çeşitli Osmanlı tebası toplumlar arasındaki kaynaşmalardan oluşmuş ve bu şekilde özgün bir kültür oluşturmuş bir Türk toplumudur. Osmanlı öncesi ada halkından İslamiyet’e geçenlerin çoğu 19. yüzyıl başında Yunan milliyetçiliği akımlarının etkisinde kalarak Hıristiyanlığa geri dönmüş (irtidad), Girit Türkleri toplumunun dışına çıkmışlardır. 19. yüzyıl sonlarında başlayan ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile tamamlanan Anadolu’ya (veya komşu coğrafyalara) geri göç hareketinin bir bölümünü oluşturan Girit Türkleridir.

Zorlu Dönüş Yolculuğu

Atalarımızın dönüş yolculuğu ise Abdülhamit dönemi olan 1880’lere rastlıyor.

O dönemde Girit’te yaşanan karmaşalar yüzünden Rum askerleri tarafından sürekli baskıya ve işkenceye maruz kaldıkları için Türk ve Yunan hükümetinin karşılıklı anlaşması ve değiş tokuşu sonrasında gemilere bindirilerek Türkiye’ye gönderilmişler. Bu yolculuk aylarca sürmüş. Bu zorlu yolculuktan sonra o dönem Türkiye’ye ulaşanlar Boğazak, Belek Kadriye, Side Selimiye, Alanya Muradiye’ye yerleştirildiler.

Ellerinde Zeytin Dallarıyla Gelen Zanaatkar Giritliler

Yaşamlarının önemli bir bölümünü sahil şeridinde geçirmiş olan Giritliler balıkçılıkta meziyetli ve zanaata yatkın insanlardı. Side’ye yerleştikten sonra Giritlilerin yaşamlarını balıkçılık, yapı ustalığı ve marangozluk yaparak, lokanta, kahvehane ve berber salonu işleterek idame ettirmişler. Bir diğer geçim kaynağı ise Girit’ten ayrılırken yanlarına aldıkları zeytin çekirdeklerinden elde edip sattıkları zeytinyağı olmuştur.

Girit Türklerinin Restoran İşletmeciliğindeki Yıllanmış Tecrübesi

O dönemde Yunan zulmünden kaçanların bir bölümü Hükümet tarafından Side’ye yerleştirilmiştir. Cen ailesi de bu gruptandır.

Giritli Türkler olarak restoran işletmeciliğinde oldukça eski zamanlardan gelen tecrübeye sahipler. Otlardan yapılan ve Giritlilere has olan her türlü zeytinyağlı yemeğin ve mezenin bulunduğu, bunları içki ile birlikte servis ederek Girit geleneğini sürdüren mutfağımızın kökleri buradan gelmektedir.